Certyfikaty

Wzór Certyfikatu wydawanego od 2011r.

 

Wzory są zastrzeżone i wszelkie próby kopiowania w całości lub częściowo będą karane.

Każdy wydawany przez nas certyfikat posiada unikalny numer przypisany do osoby, która posiada certyfikat.

Dodatkowo certyfikaty są zabezpieczone numerowanymi hologramami i pieczęcią firmową.

 

Oprócz certyfikatu, każda osoba otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności, zgodne ze wzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nasze zaświadczenia honorowane są przez wszystkie urzędy i umożliwiają np. zdobycie dotacji.

 

CERTYFIKAT – PREZENTER MUZYCZNY / DEE JAY

Otrzymują go osoby, które wykazały się na egzaminie praktycznym umiętnościami technicznymi

wzr_DJ_640x480

Od 2016r. istnieje również możliwość otrzymania na życzenie certyfikatu w języku angielskim.

English